En fond för barn och ungdomar

Annalisa Hedmans barnfond är en ideell förening som har till ändamål att stödja och hjälpa barn som på något vis är utsatta.

Vi stödjer existerande projekt som ligger i linje med vår filosofi, men vi anordnar även egna projekt med samarbetspartners. Behovet av hjälp ser annorlunda ut beroende på var i världen man bor. Det är viktigt att kunna se vår hjälp ha nått fram med så få mellanhänder som möjligt.